Hurtig og enkel innpakning av hypotermiske pasienter.

introstruktion_1

 

1:  Trekk nederste del inn mellom pasientens ben – og opp på magen

introstruktion_2

 

2:  Trekk den ene midt-delen under pasientens venstre arm – over magen og brystet.            Armen skal ikke dekkes.

introstruktion_3

 

3:  Trekk den andre midt-delen under pasientens høyre arm og fest delen med de                   påmonterte borre-låsene.  Armen skal ikke dekkes.

introstruktion_4

 

4:  Trekk delen ved pasientens venstre side av hodet skrått nedover skulder og bryst.

introstruktion_5

 

5:  Trekk delen ved pasientens høyre side av hodet skrått nedover skulder og bryst.             Feste med påmontert borrelås.

introstruktion_6

 

 

6:  Legg et teppe over hele pasienten for å isolere/beskytte pasientens ben og armer.