Thorax Thermal Bl

  • TTB fungerer hurtig og effektivt – Klart til bruk
  • TTB leveres i 3 størrelser: Barn/Junior/Voksen
  • TTB kan sitte på pasienten ved forflytning
  • TTB er enkelt å løsne og feste ved pågående behandling
  • TTB holder svært godt på kroppsvarmen
  • TTB beskytter brystkasse og hode
  • TTB har dobbel isoleringsevne
  • TTB skal gi en større overlevelse sjanse for pasienten
  • TTB skal frigjøre mye tid for livredderne for å forbedre den videre behandlingen

Traume teppe.  Livreddende beskyttelse til hypotermiske pasienter.

Thorax Thermal Blanket er utviklet til forebyggelse av hypotermiske pasienter med kjernetemperatur under 35°C – traumepasienter, og til forebyggelse av sjokk på ulykkesstedet.

Formålet er å gi redningspersonalet et hurtig og effektiv redskap til kulde innpakning som kan øke kjernetemperatur og overlevelses sjanser for hypotermiske pasienter.

Thorax Thermal Blanket har i forhold til andre kjente løsninger en vesentlig bedre isoleringsevne og holdbarhet. Teppet er i form og materiale designet til optimal beskyttelse av brystkasse og hode.  dette med henblikk på å bevare kropptemperaturen, idet de dobbeltisolerende multilagene forhindrer varmeutslipp til omgivelsene.  Innpakning skjer hurtig og sikkert med ferdig plasserte borrelåser, og teppet er utformet slik at det er mulig å behandle og overvåke pasienten, uten at kroppsdeler blottlegges.

Teppet er av hygienemessige hensyn laget som et engangsprodukt, som er fremstilt i et meget slitesterkt nonwoven materiale med sølvfolie innvendig for å sikre pasientens kroppsvarme.  Teppet skal ikke klippes til av redningspersonale, men er kargjort til bruk i 3 størrelser, med ferdig plasserte borrelåser.